Old Drupal 7 Site

Karl O. Nakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl O. Nakken

Karl O. Nakken, Vidar Skaug, Kjetil K. Melby, Kristian Midthjell
16.08.2021
Vår nære venn og kollega Birger Løvland døde brått og uventet etter en hjerteoperasjon 4. mai 2021, snaut 75 år gammel. Det er vanskelig å fatte og...
Kjell Heuser, Toni Christoph Berger, Oliver Henning, Sigrid Svalheim, Jørn Mandla Sibeko, Karl O. Nakken, Erik Taubøll
28.06.2021
Can COVID-19 cause epilepsy, or increase the tendency to seizures in those with epilepsy? Is it safe for persons with epilepsy to be vaccinated against COVID-19? The Epilepsy Association’s...
Kjell Heuser, Toni Christoph Berger, Oliver Henning, Sigrid Svalheim, Jørn Mandla Sibeko, Karl O. Nakken, Erik Taubøll
28.06.2021
Kan covid-19 forårsake epilepsi eller øke anfallstendensen hos dem som har epilepsi? Og er det trygt for personer med epilepsi å ta vaksine mot covid-19? Epilepsiforbundets r...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
28.01.2021
In 1912, an epilepsy colony was established in Bærum, inspired by similar colonies in other countries. Its first years were marked by financial constraints and limited treatment options. In the...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
22.01.2021
I 1912 ble det etablert en epilepsikoloni i Bærum inspirert av lignende kolonier i andre land. Trang økonomi og begrensede behandlingsmuligheter preget de første årene. I kjelleren på...
Karl O. Nakken
20.04.2020
Jørgen Alving, Anne Sabers, Peter Uldall Epilepsi En basisbog. 2. utg. 159 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 300 ISBN 978-87-93810-17-4 Forrige utgave av denne...
Sabreen Zaidan, Karl O. Nakken, Kari M. Lillestølen, Silje Alvestad, Morten I. Lossius
27.01.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 51–3. I Tidsskriftet nr. 1/2020 på s. 51 skal det stå: Hos kvinnene med epilepsi var 96 av 1 510 barnefødsler (6,4 %) en følge av assistert befruktning, mens...
Karl O. Nakken
11.02.2019
Ole Petter Hjelle Sterk hjerne med aktiv kropp 216 s. Oslo: Kagge Forlag, 2018. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2228-5 I 1980-årene hørte jeg et foredrag av Peter F. Hjort (1924–2011...
Mia Tuft, Oliver Henning, Karl O. Nakken
30.10.2018
Up to one-quarter of people with epilepsy have mental health disorders in addition to seizures. Depression has received the most attention although anxiety disorders occur just as frequently, if not...
Mia Tuft, Oliver Henning, Karl O. Nakken
30.10.2018
Opp til en firedel av personer med epilepsi har psykiske lidelser i tillegg til anfallene. Depresjoner har fått størst oppmerksomhet selv om angstlidelser forekommer minst like hyppig...
Oliver Henning, Therese Lundeng Ravatn, Karl O. Nakken
12.02.2018
I Norge lever det snaut 40 000 mennesker med epilepsi. I en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende fant vi at det var et stort behov for grundigere informasjon og et ønske om hyppigere...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
12.12.2017
Et epileptisk anfall som har opphør av aktivitet eller atferd som det mest fremtredende trekk, klassifiseres som anfall med atferdsstans. International League Against Epilepsy (ILAE) har nylig...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
12.12.2017
I en ny klassifikasjon av epilepsiene kategoriseres typene etter etiologi i seks undergrupper. Korrekt klassifikasjon er avgjørende for rett valg av behandling. For å få et mest mulig helhetlig bilde...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
31.10.2017
We like to believe that progress in the field of medicine is achieved through rational and scientific developments. This is not always the case. Many of our most frequently used drugs were discovered...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
13.11.2017
En ny modell for klassifisering av epileptiske anfall bygger hovedsakelig på hvordan anfallene ytrer seg klinisk. Riktig klassifisering gir riktig behandling. Innen epilepsifeltet har det lenge vært...
Magnhild Kverneland, Ellen Molteberg, Kathrine C. Haavardsholm, Sigrid Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Karl O. Nakken
05.09.2017
Children with pharmacoresistant epilepsy should be offered ketogenic dietary therapy. The diet, which is rich in fat and low in carbohydrate, has a beneficial effect in reducing seizures in this...
Magnhild Kverneland, Ellen Molteberg, Kathrine C. Haavardsholm, Sigrid Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Karl O. Nakken
04.09.2017
Barn med farmakoresistent epilepsi bør få tilbud om behandling med ketogen diett. Dietten, som er fettrik og karbohydratfattig, har en god anfallsreduserende effekt i denne pasientgruppen. Den kan...
Morten I. Lossius, Antonia Villagran, Hilde N. Karterud, Oliver Henning, Karl O. Nakken
20.12.2016
Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle. Vårt...
Elisif Rytter, Karl O. Nakken, Lisa T. Mørch-Reiersen, Anne Efjestad, Kirsten Selvig
03.05.2007
Det har vært en vanlig oppfatning at epilepsi starter i barne- og ungdomsårene og at debut i voksen alder forekommer relativt sjelden. De senere årene har imidlertid den årlige epilepsiinsidensen økt...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb, Jeanette Koht
01.02.2007
Epilepsi er ikke én sykdom, men en rekke ulike tilstander som er karakterisert ved tilbakevendende epileptiske anfall. Rundt 0,7 % av befolkningen har epilepsi, og prevalensen er høyest blant de...