Old Drupal 7 Site

Tore Wælgaard Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Wælgaard Steen

Tore Wælgaard Steen, Åse Ruth Eggemoen, Marte Andersen, Tove Christiansen, Fredrik Eika, Ingunn Haakerud, Knut Henrik Spæren
28.06.2021
Sommeren 2020 ble en forholdsvis ung mann innlagt på sykehus med alvorlig legionellasykdom. I begynnelsen fant vi ikke årsaken til smitten. Opplysninger som kom frem senere i forlø...
Hans Frederik Leendert van der Werff, Tore Wælgaard Steen, Kirsten Marie Knutsen Garder, Bjørg Marit Andersen, Mette Rasch, Bente Jørgen, Anne Bråthen, Merete Helland, Lina Torvund, Aslak Heldal Haugen*
04.12.2008
Infeksjoner forårsaket av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er et langt mindre problem i Norge enn i de fleste andre land ( 1 ). Problemet er imidlertid økende ( 2 ). Mens det i...
Tore Wælgaard Steen, Mona Drage, Julie Anett Solum
03.12.2009
I 2000 formulerte FN åtte tusenårsmål. Hovedmål nr. 6 er å bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer. Der er tre delmål: Ha stanset og begynt å reversere spredningen av hiv/aids innen 2015...
Tore Wælgaard Steen, Trude M. Arnesen, Susanne Gjeruldsen Dudman, Ann-Louise Gustafsson, Astrid Rojahn, Karin Rønning, Harald Vallgårda, Kirsti Vainio
30.04.2012
Vinteren og våren 2011 var det en rekke tilfeller av meslinger i Oslo, fordelt på minst tre forskjellige utbrudd. I alt 24 ble syke, og de fleste måtte innlegges i sykehus. Nesten alle var uvaksinert...
Tore Wælgaard Steen, Silje Bakken Jørgensen, Kirsten Marie Garder, Ruby del Risco Kollerud, Gunnar Kvalvaag, Anita Blomfeldt
17.09.2013
Antallet registrerte infeksjoner forårsaket av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har vist en markant økning i Norge siden årtusenskiftet: fra 63 i 2000 til 563 i...
Tore Wælgaard Steen, Kirsten Marie Garder, Samir Kadiric, Gunnar Kvalvaag, Marit Velten Loraas, Margit Sivertsen
17.09.2013
Sykehjemsbeboere med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) skal ikke isoleres over lengre tid. Et alternativ til å ha MRSA-bærere i vanlige avdelinger er å opprette egne enheter. I Oslo...
Tore Wælgaard Steen, Trude Margrete Arnesen
05.08.2014
Få leger har hatt erfaring med tvangstiltak etter smittevernloven. Vi vet fra flere henvendelser at det er en del usikkerhet om fremgangsmåten når tvangstiltak vurderes. I denne artikkelen gjennomgår...
Tore Wælgaard Steen, Trude Margrete Arnesen
05.08.2014
Smittevernloven ble vedtatt høsten 1994 og trådte i kraft 1.1. 1995. Loven erstattet blant annet kapittel 2 i sunnhetsloven fra 1860, kjønnssykeloven og tuberkuloseloven ( 1  –  4 ). Lovens kapittel...
Tore Wælgaard Steen
26.01.2016
Ulvestad, Elling Mennesket og mikrobene 251 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 379 ISBN 978-82-15-02552-0 Elling Ulvestad er professor i immunologi og avdelingssjef ved...
Tore Wælgaard Steen
09.02.2016
Takk til forfatterne for en interessant artikkel i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2015 om helseutfordringene i Sierra Leone ( 1 ). Mange, både nasjonale og utenlandske helsearbeidere, gjorde en fantastisk...