Old Drupal 7 Site

Usha Hartgill

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Usha Hartgill

Usha Hartgill, Karianne Nodenes, Harald Moi
28.06.2021
Antibiotikaresistent Mycoplasma genitalium har blitt en trussel. Testing og behandling for denne bakterien anbefales nå kun for pasienter med symptomer. Mycoplasma genitalium er en seksuelt...
Svetlana Sharapova, Usha Hartgill, Premnaat Torayraju, Bettina Andrea Hanekamp, Sigurd Folkvord
07.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 761–4. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 761 og 764 skal navnet på tredjeforfatteren være Premnaath Torayraju. I tillegg skal det på s. 762 stå: … blant annet sårsekret...
Svetlana Sharapova, Usha Hartgill, Premnaath Torayraju, Bettina Andrea Hanekamp, Sigurd Folkvord
25.05.2021
A man in his late forties was examined for suspected cancer of the anal canal with spreading to inguinal lymph nodes. When biopsies failed to confirm malignant disease, other differential diagnoses...
Svetlana Sharapova, Usha Hartgill, Premnaath Torayraju, Bettina Andrea Hanekamp, Sigurd Folkvord
25.05.2021
En mann i slutten av 40-årene ble utredet for antatt kreft i analkanalen med spredning til lymfeknuter i lysken. Biopsier kunne ikke bekrefte malign sykdom og andre differensialdiagnoser måtte...
Usha Hartgill, Irena Jakopanec, Didrik F. Vestrheim
08.04.2011
Gonoréinfeksjon behandles som oftest empirisk. I Norge er ciprofloksacin anbefalt som førstelinjebehandling, til tross for over 50 % kinolonresistens blant gonokokker. I internasjonale retningslinjer...