Old Drupal 7 Site

Hud- og veneriske sykdommer
28.06.2021
Ved vurdering av kroniske sår er det viktig at bakenforliggende årsak utredes. Vi beskriver her en pasient som hadde vært plaget med residiverende sår på venstre underekstremitet etter et alvorlig...
28.06.2021
Fotodynamisk terapi og annen destruktiv behandling av hudkreft kan føre til residiv og omfattende kirurgiske inngrep. Basalcellekarsinom har flere kliniske uttrykksformer, vokser langsomt,...
28.06.2021
Antibiotikaresistent Mycoplasma genitalium har blitt en trussel. Testing og behandling for denne bakterien anbefales nå kun for pasienter med symptomer. Mycoplasma genitalium er en seksuelt...
25.05.2021
En mann i slutten av 40-årene ble utredet for antatt kreft i analkanalen med spredning til lymfeknuter i lysken. Biopsier kunne ikke bekrefte malign sykdom og andre differensialdiagnoser måtte...
21.05.2021
Dermatitt er et videre begrep enn eksem . Likevel kan disse ordene i noen sammenhenger brukes som synonymer. Illustrasjonsfoto: tylim/iStock Atopisk dermatitt er en kronisk hudsykdom, kjennetegnet av...
NO IMAGE
19.04.2021
Lars Erik Bryld, Michael Heidenheim Dermatologi og venerologi 2.utg. 478 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 450 ISBN 978-87-93810-32-7 Danske lærebøker i...
22.03.2021
Hidrosadenitt er en kronisk hudsykdom som kan gi gjentatte utbrudd av smertefulle lesjoner. Riktig behandling vil redusere smerte og risiko for residiv. For abscesser og sinusganger anbefales...
17.03.2021
Helseforetaka misligheld rammeavtalen med avtalespesialistane og gir ikkje tilgang til bibliotektenester på lik linje med kollegaene våre på universitetssjukehusa. Rammeavtalen mellom Den norske...
09.02.2021
Biologiske legemidler med monoklonale antistoffer har lange generiske navn som kan virke kompliserte og forvirrende. Illustrasjon: undefined undefined / iStock Pasienter med inflammatorisk sykdom i...
25.01.2021
Oljebad eller fuktighetskrem forebygger ikke atopisk eksem i spedbarnsalder. Men fuktighetskrem er fortsatt viktig hos dem med eksem. Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som rammer om lag hvert...