Old Drupal 7 Site

Øre-nese-halssykdommer
12.08.2021
I løpet av de siste årene har en økende andel nyfødte fått klippet tungebåndet på grunn av ammeproblemer. Evidensgrunnlaget for nytten av behandling er imidlertid svakt. Vi er bekymret for at stadig...
20.07.2021
En jente i tenårene ble innlagt ved barneavdelingen grunnet kjevesperre, hevelse på halsen og mistanke om peritonsillær abscess. Utredningen skulle avdekke et mer komplekst symptombilde enn forventet...
13.04.2021
Bruken av penselprøver fra øvre luftveier har økt sterkt under pandemien. Vår kasuistikk viser at dette ikke er uproblematisk. En mann i 70-årene med kjent koronarsykdom og infrarenalt aortaaneurisme...
22.03.2021
Fjerning av mandlene (tonsillektomi) er et vanlig kirurgisk inngrep. I 2017 ble det utført 9 600 slike operasjoner i Norge ( 1 ). Indikasjonene for operasjon er som regel enten store mandler som gir...
22.03.2021
Protonpumpehemmere har ingen effekt mot kremting, hoste og opplevelsen av å ha et fremmedlegeme i halsen. Dette viser en randomisert placebokontrollert studie. Illustrasjonsfoto: arto_canon / iStock...
22.03.2021
Risikoen for alvorlig blødning etter tonsilleoperasjon er knyttet til operasjonsmetode og operasjonsteknikk. Sverre Morten Zahl presenterer i Tidsskriftet en oversikt over blødningskomplikasjoner...
NO IMAGE
23.11.2020
Ville Strååt Öra, näsa, hals En illustrerad minilärobok för läkare. 2 utg. 93 s, ill. Stockholm: Mediart, 2020. Pris SEK 379 ISBN 978-91-97826617 «Det...
11.09.2020
En tidligere frisk kvinne i 50-årene ble innlagt i sykehus med feber, halssmerter og inspiratorisk stridor. Man mistenkte en potensielt livstruende tilstand med behov for akutt intensiv behandling...
03.09.2020
Knuter i tyreoidea er vanlig. Ved økt bruk av bildediagnostikk påvises flere knuter som tilfeldige funn. De aller fleste er benigne og trenger ingen behandling. Systematisk ultralydundersøkelse...
09.06.2020
De fleste øre-nese-hals-prosedyrer forårsaker aerosolisering av sars-CoV-2-viruset. Øre-nese-hals-leger må ha grundig kjennskap til risikoprosedyrer og selvbeskyttelse under covid-19-pandemien. Sars-...