Old Drupal 7 Site

Rus- og avhengighetsmedisin
02.07.2021
Alkoholabstinens er en dynamisk tilstand med varierende behov for medisinering. Etter vår erfaring er det ofte behov for større doser benzodiazepiner enn det som er angitt i de nasjonale...
NO IMAGE
26.05.2021
Regjeringen foreslår at bruk av sterke rusmidler skal være ulovlig, men ikke straffbart. Regjeringens forslag om Rusreform – fra straff til hjelp innebærer at samfunnets reaksjon på illegale...
26.05.2021
Mange vil i løpet av livet tilfredsstille kriteriene til en rusrelatert diagnose, men generelt er det få som søker hjelp, særlig blant unge mennesker ( 1 ). Skam og bekymring for sosial...
NO IMAGE
25.05.2021
Andreas Wahl Blomkvist Ulovlig medisin Rusmidler på resept. 336 s, ill. Stavanger: Frisk forlag, 2020. Pris NOK 339 ISBN 978-82-93428-57-2 Forfatteren er en lege som har markert seg med en...
29.04.2021
Rusrelatert forgiftning er farlig i seg selv og er en markør for risikabel rusatferd. I kohortstudier fra Oslo er det funnet en 5–10 ganger høyere dødelighet enn forventet 5–20 år etter rusrelatert...
NO IMAGE
22.02.2021
Malene Flensborg Damholdt, Mimi Yung Mehlsen Psykologi i medicinsk praksis 364 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 300 ISBN 978-87-93590-86-1 Denne boka er ment...
28.01.2021
Et falltraume kan være farlig, men noen ganger kan årsakene til fallet være farligere. Vi presenterer her en kasuistikk der en mann ble innlagt etter traume, og der det tok tid å komme frem til årsak...
11.01.2021
En økende andel opiatavhengige i Norge behandles i dag i legemiddelassistert rehabilitering med substitusjon med metadon eller buprenorfin ( 1 ). Årlig fødes 30–60 barn av kvinner som har fått slik...
14.12.2020
Mye tyder på at risikoen for å bli avhengig av cannabis er større enn hva mange har ment. Man kan bli avhengig av cannabis. Brukere kan utvikle toleranse ( 1 ) og oppleve abstinenser når de slutter...
19.10.2020
Opioider har vært brukt i århundrer som smertestillende legemiddel. De brukes i behandling av sterke akutte smerter, men også ved langvarige smerter. Når det gjelder langvarige smerter, hadde...