Old Drupal 7 Site

Kort kasuistikk
NO IMAGE
10.08.2021
Tularaemia can be challenging to diagnose. Here we present a case illustrating how pulmonary tularaemia can be an important radiological differential diagnosis to lung cancer. A man in his fifties...
26.07.2021
Et barn på ett år fikk strømstøt fra en elektrisk skovarmer og ble funnet livløs av mor som startet hjerte- og lungeredning. Ambulansepersonell kom raskt til og defibrillerte barnet. Kasuistikken er...
20.07.2021
Diagnostikk av tularemi, på norsk harepest, kan være vanskelig. Denne kasuistikken viser at pulmonal tularemi kan være en aktuell differensialdiagnose til lungekreft ved bildeundersøkelser. En mann i...
06.07.2021
En middelaldrende mann fikk påvist tromboembolisk sykdom bare uker etter gjennomgått covid-19. Omfanget var mer omfattende enn man kunne forventet gitt pasientens risikofaktorer. En mann i 50-årene...
NO IMAGE
28.06.2021
We now have a good understanding of the acute complications of COVID-19, but we know less about possible long-term sequelae. The aim of this case report is to raise awareness of subacute thyroiditis...
28.06.2021
Vår kunnskap om akutte komplikasjoner ved covid-19 har etterhvert blitt god, men vi vet mindre om eventuelle følgetilstander. Med denne kasuistikken ønsker vi å gjøre oppmerksom på subakutt...
28.06.2021
Sommeren 2020 ble en forholdsvis ung mann innlagt på sykehus med alvorlig legionellasykdom. I begynnelsen fant vi ikke årsaken til smitten. Opplysninger som kom frem senere i forlø...
NO IMAGE
09.06.2021
Acute appendicitis usually begins with diffuse abdominal pain that migrates to the lower right quadrant and is followed by peritonitis. The clinical picture of the patient presented here also...
08.06.2021
Akutt appendisitt starter vanligvis med diffuse magesmerter etterfulgt av smertevandring til nedre høyre kvadrant og utvikling av peritonitt. Hos denne pasienten inkluderte symptombildet ogs...
NO IMAGE
02.06.2021
An acute increase in tryptase levels is a reliable indicator of mast cell activation. Here, we present a case in which acute measurement of tryptase revealed a rare and potentially serious condition...