Old Drupal 7 Site

Originalartikkel
NO IMAGE
29.11.2021
På grunn av covid-19-pandemien har barn og unge i Norge i over ett år levd med inngripende restriksjoner som har ført til stengte skoler, sterkt reduserte fritidstilbud og mindre...
NO IMAGE
16.08.2021
The declining frequency of autopsies is an internationally known trend ( 1 ). In the 1980 s, approximately 6 000 medical autopsies were performed in Norway annually, corresponding to nearly 15 % of...
16.08.2021
Synkende obduksjonsfrekvens er en kjent trend internasjonalt ( 1 ). I 1980-årene ble det utført rundt 6 000 medisinske obduksjoner årlig i Norge, noe som tilsvarte ca. 15 % av alle dødsfall ( 2 ). I...
NO IMAGE
15.06.2021
Urinary tract infections (UTIs) are common in children. Approximately 2 % of boys and 8 % of girls will have had a UTI before the age of eight ( 1 ). In paediatrics, there is a tradition of...
NO IMAGE
09.06.2021
Akershus University Hospital, which functions as an emergency hospital for approximately 560 000 people, established a medical intermediate care unit in 2013. The unit treats patients who need...
08.06.2021
Urinveisinfeksjon forekommer hyppig hos barn. Omtrent 2 % av alle gutter og 8 % av jenter vil ha gjennomgått en urinveisinfeksjon før de fyller åtte år ( 1 ). Innen barnemedisinen er det tradisjon...
03.06.2021
Akershus universitetssykehus, som har akuttsykehusfunksjon for ca. 560 000 mennesker, etablerte i 2013 en medisinsk overvåkningsavdeling. Avdelingen behandler pasienter som trenger overvåkning eller...
NO IMAGE
02.06.2021
Cataract is a very common eye condition that affects large parts of the population. The prevalence increases with age, and the proportion with symptomatic or surgically treated cataracts has been...
26.05.2021
Mange vil i løpet av livet tilfredsstille kriteriene til en rusrelatert diagnose, men generelt er det få som søker hjelp, særlig blant unge mennesker ( 1 ). Skam og bekymring for sosial...
25.05.2021
Katarakt (grå stær) er en svært vanlig øyetilstand som rammer store deler av befolkningen. Forekomsten øker med alderen, og andelen med symptomatisk eller operert katarakt er anslagsvis 50 % blant 75...