Old Drupal 7 Site

Cathrine Ebbing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cathrine Ebbing

Mette Brekke, Cathrine Ebbing, Torben Wisborg
13.08.2021
The COVID-19 pandemic has turned medical education and training into lonely online studies. How can we ensure that the medical students still become fully fledged doctors? At this time, new cohorts...
Mette Brekke, Cathrine Ebbing, Torben Wisborg
05.08.2021
Covid-19-pandemien har gjort legeutdanningen til et ensomt og nettbasert studium. Hvordan kan vi sikre at medisinstudentene likevel blir fullverdige leger? I disse dager starter nye studentkull på...
Sedina Atic Kvalvik, Ingerid Skarstein, Anne Veddeng, Hilde Løland von Volkmann, Torleiv Kvalvik, Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Cathrine Ebbing
09.11.2020
Abdominal pain and excessive vaginal discharge are common reasons why women of reproductive age present to the primary healthcare service or gynaecological outpatient clinics. The symptoms are often...
Sedina Atic Kvalvik, Ingerid Skarstein, Anne Veddeng, Hilde Løland von Volkmann, Torleiv Kvalvik, Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Cathrine Ebbing
09.11.2020
Blant kvinner i fertil alder representerer magesmerter og utflod en vanlig problemstilling både i primærhelsetjenesten og ved gynekologiske poliklinikker. Symptomene skyldes ofte seksuelt overførbare...
Cathrine Ebbing, Mette Brekke
25.03.2020
Covid-19: Er det tid for et unntak fra samtykkekravet i helseforskningsloven? Det pågår hektisk aktivitet i forskningsmiljøer over hele landet for å få til sanntidsforskning på pandemien som griper...
Cathrine Ebbing
10.12.2018
Eva Rose, Trine Dahlmann Fødsel 224 s, ill. Sandvika: Barnebokforlaget, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-92776-45-2 Fødsel henvender seg til vordende mødre og fedre og ønsker å være et supplement til...
Karin Collett, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Hallvard Reigstad, Cecilie Askeland, Cathrine Ebbing
18.09.2017
A healthy pregnant woman was monitored during pregnancy owing to polyhydramnios and suspected small intestinal atresia. In week 31 she attended the maternity unit with contractions and bloody...
Karin Collett, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Hallvard Reigstad, Cecilie Askeland, Cathrine Ebbing
18.09.2017
En frisk gravid kvinne ble fulgt opp i svangerskapet grunnet polyhydramnion og mistanke om tynntarmsatresi. I uke 31 kom hun inn på fødeavdelingen med sammentrekninger og blodig utflod. Det viste seg...
Cathrine Ebbing, Gro Njølstad, Torvid Kiserud
23.09.2004
Humant parvovirus B19-infeksjon opptrer i epidemier hvert tredje til sjette år. Viruset forårsaker erythema infectiosum eller den femte barnesykdommen. Hos barn gir infeksjonen oftest bare milde...
Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Torvid Kiserud, Svein Rasmussen
05.05.2015
In October 2014 the Norwegian Directorate of Health issued its recommendation that one specific ultrasound method, the eSnurra obstetric wheel, must be used throughout the country to determine...
Cathrine Ebbing
29.10.2013
Navlesnorfeste i kanten av morkaken eller i fosterhinnene øker risikoen for komplikasjoner i svangerskapet og for perinatal død. Illustrasjonsfoto sciencephoto/NTB scanpix Navlesnorfestet er...
Cathrine Ebbing
09.04.2013
Lindsay, Robert S. Diabetes in pregnancy 93 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-959303-3 Omsorg for kvinner med diabetes i svangerskapet innebærer...
Susanne Albrechtsen, Knut Håkon Bakke, Cathrine Ebbing, Torvid Kiserud, Synnøve Lian Johnsen, Per E. Børdahl
11.11.2014
Knut Gjelland Overlege Knut Gjelland døde 4. september, 72 år gammel, etter flere års sykdom. En av landets pionerer i bruk av ultralyd i gynekologi og fødselshjelp er gått bort. Han var hovedmannen...
Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Torvid Kiserud, Svein Rasmussen
05.05.2015
I oktober 2014 kom Helsedirektoratet med en anbefaling om at hele landet skal bruke én ultralydmetode, eSnurra, for bestemmelse av svangerskapsalder og termin. Vi mener at dette er en faglig...