Old Drupal 7 Site

Claus Klingenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claus Klingenberg

Christian Magnus Thaulow, Paul Christoffer Lindemann, Claus Klingenberg
15.06.2021
Urinary tract infections (UTIs) are common in children. Approximately 2 % of boys and 8 % of girls will have had a UTI before the age of eight ( 1 ). In paediatrics, there is a tradition of...
Christian Magnus Thaulow, Paul Christoffer Lindemann, Claus Klingenberg
08.06.2021
Urinveisinfeksjon forekommer hyppig hos barn. Omtrent 2 % av alle gutter og 8 % av jenter vil ha gjennomgått en urinveisinfeksjon før de fyller åtte år ( 1 ). Innen barnemedisinen er det tradisjon...
Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Hanne Løvdal Gulseth
03.07.2020
Measures targeting children and adolescents in Norway have attracted great attention since the pandemic outbreak of SARS-CoV-2, the virus that causes the disease COVID-19. Children and adolescents...
Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Hanne Løvdal Gulseth
24.06.2020
Tiltak rettet mot barn og ungdom i Norge har fått stor oppmerksomhet etter pandemiutbruddet av sars-CoV-2, viruset som forårsaker sykdommen covid-19. Barn og ungdom kan bli smittet og syke av sars-...
Astri Lang, Claus Klingenberg, Margrethe Greve-Isdahl, Jannicke Hanne Andresen
26.03.2020
Ny, norsk veileder for håndtering av nyfødte eksponert for covid-19 via mor er publisert. Covid-19-sykdom forventes å ramme bredt, og det er kun et spørsmål om tid før første fødekvinne med pågående...
Claus Klingenberg, Marianne Nordhov, Nils Thomas Songstad, Per Ivar Kaaresen, Knut Helge Kaspersen, Martin Sørensen, Trond Flægstad
27.05.2019
Vår gode venn og kollega Arild Leknessund døde så altfor tidlig 26. februar 2019. Han ble bare 47 år gammel. Arild ble født og vokste opp i Bergen. Etter militæ...
Claus Klingenberg, Thorsten Koehler, Jan Due
28.01.2019
Foreign bodies in the urinary bladder are generally introduced via the urethra, through a puncture or migration from neighbouring organs. It is essential to consider foreign bodies in the urinary...
Claus Klingenberg, Thorsten Koehler, Jan Due
28.01.2019
Fremmedlegemer i urinblæren er oftest innført via urinrøret, via punksjon eller ved migrasjon fra naboorganer. Det er viktig å tenke på fremmedlegemer i urinblæren som en sjelden årsak til smerter og...
Claus Klingenberg, Per Ivar Kaaresen, Marianne Nordhov, Trond Flægstad, Gudmund Marhaug, Hans Petter Fundingsrud
14.01.2019
Vår gode venn, kollega og mentor Lauritz (Lasse) Bredrup Dahl døde 76 år gammel 9. august 2018. Lasse ble født og vokste opp i Oslo, men tilhørte Mack-Bredrup...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
19.01.2017
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen. Vi takker fagdirektør Geir Tollåli i Helse-Nord og daglig leder i...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
12.01.2017
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen. Vi takker fagdirektør Geir Tollåli i Helse-Nord og daglig leder i...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
11.10.2016
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018 – 24 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene – og med nedbygging av...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
30.09.2016
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018 – 24 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene – og med nedbygging av...
Claus Klingenberg, Hans-Jacob Bangstad
14.06.2007
I Tidsskriftet nr. 8/2007 presenterer Dahl og medarbeidere sine resultater ved endoskopisk behandling av vesikoureteral refluks hos barn ( 1 ). Omtrent halvparten av barna som ble behandlet, hadde...
Claus Klingenberg, Britt Skadberg
23.08.2007
Nyansatte leger i spesialisering (den tidligere betegnelsen assistentlege opphørte formelt i 2002) får tidlig mye faglig ansvar, både på dagtid og under vakttjeneste. En grundig introduksjon og...
Claus Klingenberg, Wenche Helene Andersen
12.06.2008
I 1979 ble det i to artikler, uavhengig av hverandre, beskrevet to grupper barn med et mønster av multiple medfødte misdannelser som inkluderte koanalatresi og spaltedanning (kolobomer) i øynene ( 1...
Hildegunn Granslo, Karianne Wiger Gammelsrud, Elizabeth Aarag Fredheim, Trond Flægstad, Claus Klingenberg
04.12.2008
Koagulasenegative stafylokokker er en del av human normalflora på hud, slimhinne og i tarm. I motsetning til Staphylococcus aureus, produserer de svært få virulensfaktorer, som toksiner og...
Claus Klingenberg, Lars Småbrekke, Henrik Døllner, Gunnar Skov Simonsen
25.06.2009
Urinveisinfeksjon er en av de vanligste bakterielle infeksjoner hos barn. De fleste kan trygt behandles med perorale antibiotika. Ved empirisk valg av antibiotika må man vurdere om det er øvre eller...
Claus Klingenberg, Kristian Fossen, Lisbeth Tranebjærg
10.11.2001
I 1965 publiserte den amerikanske barnelegen Gunnar Stickler og medarbeidere en rapport om en familie i fem generasjoner med et syndrombilde han kalte arvelig progredierende artro-oftalmopati (1)...
Ellen Nordal, Sofia Olausson*, Dag Hvidsten, Claus Klingenberg
19.02.2004
Ved skjelettinfeksjoner hos barn får man i mange tilfeller ikke vekst av agens i blodkultur eller leddvæske ( 1 , 2 ). I en retrospektiv undersøkelse av 86 barn i Troms fylke som i perioden 1965 – 94...