Old Drupal 7 Site

Thor Edvardsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thor Edvardsen

Anders Wold Bjerring, Sebastian Imre Sarvari, Thor Edvardsen, Erik Ekker Solberg
10.08.2021
Elite athletes are more likely to suffer sudden cardiac arrest than their peers. In Norway there is no broad, organised screening of young athletes. The televised cardiac arrest sustained by top...
Anders Wold Bjerring, Sebastian Imre Sarvari, Thor Edvardsen, Erik Ekker Solberg
01.07.2021
Toppidrettsutøvere er mer utsatt for plutselig hjertestans enn jevnaldrende. Det er ingen bred, organisert screening av unge idrettsutøvere i Norge. Den tv-overførte hjertestansen til...
Otto A. Smiseth, Thor Edvardsen, Erik Thaulow, Arnt Fiane
13.01.2020
Sigurd Nitter-Hauge døde 11. oktober 2019 etter lengre tids sykdom, 86 år gammel. Nitter-Hauge var professor i kardiologi ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Medisinsk...
Harald Brunvand, Erik Kongsgård, Thor Edvardsen, Svein Simonsen, Thore H. Pedersen, Harald M. Karlsen, Odd Geiran
24.08.2006
Hjertesvikt ledsaget av hypotensjon med eller uten kardiogent sjokk har høy sykelighet og dødelighet. Historisk var mortalitet 70 – 80 % ved hjerteinfarkt med kardiogent sjokk ( 1 , 2 ). Etter...
Thor Edvardsen
21.06.2016
Jeg har «alltid» visst at jeg ville bli lege. Hvorfor, er jeg litt usikker på, men jeg var aldri i tvil om utdannelsen. Jeg har en vag følelse av at drømmen om legeyrket startet da jeg som åtteåring...
Einar Dale, Lars Heggelund, Truls Michael Leegard, Helvi Holm Samdal, Thor Edvardsen, Erik Gjertsen
28.01.2010
En mann ble innlagt i lokalsykehuset med luftveissymptomer av tre ukers varighet. Det skulle vise seg at han var infisert med en uvanlig bakterie. En 62 år gammel mann ble innlagt i sykehus etter tre...
Ida Skrinde Leren, Kristina Hermann Haugaa, Thor Edvardsen, Ole-Gunnar Anfinsen, Erik Kongsgård, Knut Erik Berge, Trond P. Leren, Jan P. Amlie
28.01.2010
Et plutselig dødsfall er alltid dramatisk, særlig når det dreier seg om unge mennesker. I 10–20 % av tilfellene finner man ingen forklaring, selv etter obduksjon ( 1 ). Arvelige kardiale arytmogene...
Thor Edvardsen
04.03.2011
Griffiths, Mark Cordingley, Jeremy Price, Susanna Cardiovascular critical care 496 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 75 ISBN 978-1-4051-4857-3 En bok om intensivmedisin i...
Otto A. Smiseth, Thor Edvardsen, Knut Endresen, Hilde Aarseth, Arild Mangschau, Øystein Vengen, Dag Jacobsen
15.03.2016
Magne Brekke Magne Brekke døde 8.1. 2016 etter lengre tids sykdom, bare 60 år gammel, og ble bisatt i en fullsatt Tjølling kirke 19. januar. Han ledet den invasive kardiologiske virksomheten på...