Old Drupal 7 Site

Trond Nordseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Nordseth

Stig Arild Stenersen, Audhild Prytz, Trond Nordseth
26.07.2021
Et barn på ett år fikk strømstøt fra en elektrisk skovarmer og ble funnet livløs av mor som startet hjerte- og lungeredning. Ambulansepersonell kom raskt til og defibrillerte barnet. Kasuistikken er...
Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
25.05.2020
Vi takker I. Nordøy og medarbeidere for deres interesse i vår beskrivelse av en pasient med Covid-19 sykdom med negative nasofarynksprøver og akutt lungesviktsyndrom ( 1 , 2 ). På bakgrunn av en...
Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
17.04.2020
A woman in her forties who was hospitalised after a three-week history of respiratory tract infection, developed severe acute respiratory distress syndrome. Nasopharyngeal swabs taken on days 1 and 3...
Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
11.04.2020
En kvinne i 40-årene som ble innlagt etter tre ukers sykehistorie med luftveisinfeksjon, utviklet alvorlig akutt lungesviktsyndrom. Nasofarynksprøver tatt dag 1 og 3 etter innleggelse var negative...
Trond Nordseth
06.04.2020
Bruk av nødrespirator vil være et stykke unna det vi forbinder med moderne respiratorbehandling. Likevel kan den redde liv. Statsminister Erna Solberg fortalte 31. mars nyheten om at...
Conrad Arnfinn Bjørshol, Bjørn Jamtli, Jo Kramer-Johansen, Helge Myklebust, Steinar Olsen, Trond Nordseth, Sven Mollekleiv, Siw Lilly Osmundsen, Jan Erik Nilsen, Hans Morten Lossius
09.09.2019
Training in first aid has a long tradition in Norway. We believe that survival after time-critical events outside hospital can be further improved through systematic training. Illustration: Helene...
Trond Nordseth
23.09.2019
Jordmor Ellen Blix adresserer heller ikke denne gangen de viktige kliniske problemstillingene rundt hjemmefødsler som jeg tar opp. Et primært ankepunkt fra Blix er at det i studier ikke vises...
Conrad Arnfinn Bjørshol, Bjørn Jamtli, Jo Kramer-Johansen, Helge Myklebust, Steinar Olsen, Trond Nordseth, Sven Mollekleiv, Siw Lilly Osmundsen, Jan Erik Nilsen, Hans Morten Lossius
09.09.2019
Førstehjelpsundervisning har lange tradisjoner i Norge. Vi tror overlevelsen ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus kan bli enda bedre gjennom systematisk opplæring. Illustrasjon: Helene Brox...
Trond Nordseth
19.08.2019
Planlagte hjemmefødsler har lav sannsynlighet for alvorlige komplikasjoner. Men om de inntrer, er mulighetene for å håndtere dem svært begrensede. Foreslåtte nedleggelser av fødeavdelinger flere...
Trond Nordseth, Eirik Skogvoll, Sven Erik Gisvold
17.11.2005
Spesialiteten anestesiologi omfatter narkose, intensivmedisin, smertebehandling og akuttmedisin ( 1 ). Kjernevirksomheten for faget i sykehus er anestesi ved operative inngrep og intensivmedisinsk...
Inga Skogvold Rygg, Heidi Heitmann Viken, Trond Nordseth
23.08.2016
Feiring en hel uke til ende kulminerte i et storslått jubileumsball da linjeforeningen MF Placebo fylte 40 år. Frivilligheten står sterkt i Norges beste studentby. I forbindelse med 40-årsmarkeringen...
Petter Vanke, Trond Nordseth, Jan P. Loennechen, Dagmar Heinke Mostad, Terje Skjærpe, Olav F.M. Sellevold
14.01.2010
Akutt sirkulasjonsstans er utfordrende både diagnostisk og terapeutisk. Vi presenterer her en kasuistikk som omhandler en ung dyspneisk pasient som utviklet sirkulasjonsstans, med behov for langvarig...
Trond Nordseth
10.12.2013
To årtier med klangfull og bejublet mannssang ved medisinstudiet i Trondheim er tilbakelagt. Prognosen quoad vitam er fortsatt sterk og god. Mannskoret Foetus ex Ore i Hallgrímskirkja, Reykjavík...