Old Drupal 7 Site

Andreas Wahl Blomkvist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Wahl Blomkvist

Andreas Wahl Blomkvist, Janne Spaun, Line Olaisen, Minna Hansen
02.07.2021
Alkoholabstinens er en dynamisk tilstand med varierende behov for medisinering. Etter vår erfaring er det ofte behov for større doser benzodiazepiner enn det som er angitt i de nasjonale...
Andreas Wahl Blomkvist, Dagfinn Hessen Paust
01.02.2021
Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen spør om cannabis er farligere enn tidligere antatt, da en ny metaanalyse anslår forekomsten av avhengighet blant brukere til 13 %, kontra 10 % i...
Andreas Wahl Blomkvist, Pia Zadig, Stian Christoffersen, Sophia Kaushal, Eirik Nordengen, Inthujan Shanmugarajah, Waleed Ghanima
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1768–7. I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1769 skal teksten i figur 1 være: Artikler inkludert i kunnskapsgrunnlaget (n = 12) og Ekskludert ut fra innholdet i teksten...
Andreas Wahl Blomkvist, Pia Zadig, Stian Christoffersen, Sophia Kaushal, Eirik Nordengen, Inthujan Shanmugarajah, Waleed Ghanima
09.12.2019
Venøs trombose er en klinisk heterogen tilstand som omfatter både dyp venetrombose og lungeembolisme. En europeisk epidemiologisk modell beregnet en årlig insidens per 100 000 på 148 for dyp...
Dagfinn Hessen Paust, Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika
09.09.2019
Mørland og Waal er tilsynelatende enige med oss i at vanlige forsiktighetshensyn ved forskrivning av rusgivende medisiner er lite relevante ved substitusjonsbehandling av rusavhengighet. De...
Dagfinn Hessen Paust, Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika
24.06.2019
Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikamenter er lite relevante i substitusjonsbehandling. Det anbefales forsiktighet ved forskrivning av rusgivende medikamenter til personer med...
Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika
25.03.2019
Jørg Mørland og Helge Waal går over streken i sin kritikk av «enkelte leger» ved klinikken 24sju – Bymisjonens lavterskeltiltak for de mest utsatte rusavhengige i Oslo sentrum ( 1 ). Professorene...
Andreas Wahl Blomkvist, Pia Zadig
26.06.2018
Det finnes gode argumenter på begge sider av dødshjelpdebatten, men det blir misvisende og for lettvint å bruke den gamle hippokratiske eden som grunnlag for en avvisning av dødshjelp. I...
Andreas Wahl Blomkvist
21.08.2017
Helge Waal & Jørg Mørland hevder Ketil Slagstad bommer i sitt tilsvar til deres artikkel om ruspolitikk ( 1 ). Det er ikke enkelt å se hvor Slagstad skiller lag fra Waal & Mørland, men de...
Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika
02.05.2017
Mørland, Jørg Waal, Helge Rus og avhengighet 395 s. Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-02168-3 Med Rus og avhengighet har Jørg Mørland og Helge Waal skrevet den første norske...
Fredrik Eika, Andreas Wahl Blomkvist
02.05.2017
Medisinske myter vil nok alltid være en del av den kliniske hverdag. De kan være vanskelige å se og vanskelige å kvitte seg med. At det er hensiktsmessig å plassere den hypotensive pasient i...
Andreas Wahl Blomkvist
02.05.2017
Takk til Ø. Kristensen & A. Mlodozeniec for deres svar til min kommentar, hvor jeg påpekte flere ukorrekte påstander i deres opprinnelige innlegg. Forfatterne har oversett denne kritikken, og jeg...
Andreas Wahl Blomkvist, Fredrik Eika
02.05.2017
Øistein Kristensen & Anita Mlodozeniec har skrevet et debattinnlegg om cannabis og rusdebatten ( 1 ). Her påstås det at man i NRK-programmet Folkeopplysningen hevdet at cannabis er harmløst...
Andreas Wahl Blomkvist
30.03.2017
Artikkelen «Fostertest som prøvestein og brekkstang» av B. Hofmann & K. Slagstad publisert på nett 1. mars 2017 har avfødt en liten disputt mellom A.W. Blomkvist og artikkelforfatterne. Vi...
Andreas Wahl Blomkvist, Fredrik Eika, Sverre Eika, Maria Mowé, Lowan Stewart, Wasim Zahid, Stig Wilhelm Asplin
02.02.2017
Flere internasjonale aktører tenker nytt innenfor rusfeltet. Norske leger, med Legeforeningen i spissen, bør være med på utviklingen. Internasjonalt er ruspolitikken i endring, og forskning har vist...
Andreas Wahl Blomkvist, Fredrik Eika, Sverre Eika, Maria Mowé, Lowan Stewart, Wasim Zahid, Stig Wilhelm Asplin
18.01.2017
Flere internasjonale aktører tenker nytt innenfor rusfeltet. Norske leger, med Legeforeningen i spissen, bør være med på utviklingen. Internasjonalt er ruspolitikken i endring, og forskning har vist...
Andreas Wahl Blomkvist
21.06.2016
Hege M. Krabseth og medarbeidere har skrevet en interessant og kortfattet oppsummering av de nye psykoaktive stoffene (NPS) ( 1 ). Til sammenligning med de mer tradisjonelle rusmidlene er disse...
Andreas Wahl Blomkvist
21.08.2012
Christina Grandalen advarer i Tidsskriftet nr. 10/2012 mot svineinfluensavaksinen ( 1 ). 45 % av den norske befolkning ble vaksinert, men bare hos 35 barn har vaksineringen fått alvorlige følger...
Andreas Wahl Blomkvist
19.08.2014
Jeg er enig i mye av det Kristoffersen skriver i sin kommentar om abortvalget for kvinner og legens rolle i denne sammenhengen ( 1 ). Spesielt er jeg enig i at legen ikke skal gi kvinnen konkrete råd...
Andreas Wahl Blomkvist
28.10.2014
Denne artikkelen om sammenhengen mellom selvmord og psykiske lidelser plasserte et viktig tema på dagsordenen ( 1 ). Det er trolig altfor lettvint å bortforklare selvmord som et resultat av psykisk...