Old Drupal 7 Site

Lars Thomassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Thomassen

Lars Thomassen, Annette Fromm, Sander Aarli, Nicola Logallo
12.08.2021
Acute stroke results in unstable cerebral blood circulation and a brain in crisis. Should we be satisfied with a snapshot X-ray image on admission, or do we also need to monitor cerebral blood...
Lars Thomassen, Annette Fromm, Sander Aarli, Nicola Logallo
10.08.2021
Ved akutt hjerneslag er hjernens blodsirkulasjon ustabil og hjernen i krise. Skal vi være fornøyd med et røntgenologisk øyeblikksbilde ved innleggelsen, eller trenger vi også en overvåking av...
Anne Hege Aamodt, Martin Kurz, Eva A. Jacobsen, Jon André Totland, Ole Morten Rønning, Lars Thomassen, Christian G. Lund, Halvor Næss
30.10.2018
Vi vil takke for en fin kasuistikk som til fulle viser hvilket potensiale mekanisk rekanalisering (trombektomi) har ved cerebral storarterieokklusjon ( 1 ). Antall som må behandles for at...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen, Anne Hege Aamodt, Nicola Logallo
08.01.2018
Tenecteplase har flere fordeler sammenlignet med det tradisjonelle trombolysepreparatet alteplase. Hjertelegene gikk over til tenecteplase ved akutt hjerteinfarkt for 18 år siden. Er tiden kommet for...
Lars Thomassen
19.04.2007
Fellesnevneren for de fleste hjerneinfarkter er en cerebral arterieokklusjon med påfølgende cerebral iskemi, celleskade og irreversibel celledød. Behandling ved akutt hjerneinfarkt må derfor...
Lars Thomassen
15.03.2007
Bogousslavsky, J Hacke, W Thrombolytic and antithrombotic therapy for stroke 252 s, tab, ill. Oxon: Informa healthcare, 2006. Pris GBP 95 ISBN 978-1-84184-203-5 Hjerneinfarktets patofysiologiske...
Viktoria Varga, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Maria Therese Lundstadsveen, Lars Thomassen
05.11.2009
Hjerneslag rammer 12 000–14 000 mennesker i Norge hvert år. Sykdommen er ansvarlig for rundt 10 % av dødsfallene i industrielle land og er den nest vanligste dødsårsaken globalt ( 1 ). Omtrent 1/3 av...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Ånen Aarli, Jostein Kråkenes, Gunnar Norgård, David Russell
05.11.2009
Arterielt hjerneinfarkt etter nyfødtperioden har en insidens på ca. 1–2/100 000 barn/år i Nord-Amerika, Europa og Australia ( 1 , 2 ). Vi mangler data fra fattige og barnerike befolkningsgrupper i...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen
09.02.2006
Akuttbehandling av slagpasienter i slagenhet er effektivt når det gjelder overlevelse og funksjonelt resultat ( 1  –  3 ). Den første metaanalysen inkluderte pasienter hvor de fleste ble innlagt i...
David Russell, Lars Thomassen, Bent Indredavik, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Eivind Berge
17.06.2004
For selekterte pasienter med hjerneinfarkt er intravenøs trombolytisk behandling innen tre timer etter sykdomsstart godkjent i EU og av Statens legemiddelverk i Norge. Trombolyse er den eneste...
Lars Thomassen, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Bent Indredavik, David Russell
06.03.2003
Trombolytisk behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (r-tPA) har en positiv effekt ved akutt hjerneinfarkt de første tre timene etter sykdomsstart ( 1  –  3 )...
Asle Hirth, Gottfried Greve, Gunnar Alm Rosland, Lars Thomassen, Gunnar Norgård
20.03.2003
Åpentstående foramen ovale skyldes manglende tilhefting av septum primum mot septum secundum, og danner en potensiell forbindelse mellom høyre og venstre forkammer. Autopsistudier har vist en...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Asle Hirth, David Russell
20.03.2003
Ultralydkontrastmiddel i form av mikrobobler injisert i en perifer vene vil under fysiologiske forhold destrueres i lungekretsløpet og ikke nå systemisk sirkulasjon. Hvis det foreligger en kardial...
Lars Thomassen, Ulrike Waje- Andreassen, Halvor Næss, Gunnar Moen, Alf Inge Smievoll
10.09.2002
Resultatene fra de første 24 pasientene i dette materialet er publisert i Cerebrovascular diseases (1) Trombolytisk behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (tPA) ved...
Lars Thomassen
20.03.2001
Torkel Hafting reiser i Tidsskriftet nr. 5/2001 (1) spørsmål om hypotermi kan være effektiv behandling ved akutt hjerneslag. Hos mennesker har flere studier vist en signifikant relasjon mellom...
Julie Hordnes, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Alf Inge Smievoll
10.08.2001
Korrekt akuttbehandling av pasienter med akutt hjerneslag forutsetter bildediagnostisk fremstilling av hjernen for å skille mellom infarkt og blødning og for om mulig å se lokalisasjonen og...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Alf Inge Smievoll
20.05.2001
Siden 1970-årene har man vært oppmerksom på forekomsten av tidlige CT-tegn ved akutt cerebral iskemi. For tidsintervallet 0 – 6 timer etter symptomdebut ble det beskrevet kun få pasienter med...
Guttorm Eldøen*, Lars Thomassen, Hans-Jørgen Johnsen, Harald Schrader, Gunnar Moen
20.09.2001
Akutt hjerneinfarkt med okklusjon i a. basilaris er en alvorlig tilstand forbundet med høy letalitet og betydelig sekvele. Behandlingsalternativene til nå har hatt liten effekt. Intravenøs...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antithrombotic treatment and/or transcatheter closure may prevent recurrent cerebrovascular episodes in patients with patent (open) foramen ovale and transitory ischaemic attacks (TIA)/ embolic...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 A person in his 20s with known migraine with aura developed infarcts in the right middle cerebral artery and both anterior fields of supply (Figure 1 shows a...