Old Drupal 7 Site

Truls E. Bjerklund Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Truls E. Bjerklund Johansen

Truls E. Bjerklund Johansen, Tommaso Cai, Kurt Naber, Lindsay E. Nicolle, Zafer Tandogdu, Tone Tønjum, Florian Wagenlehner, Per-Henrik Zahl, Bela Koves
02.08.2021
Alle gravide norske kvinner screenes i dag for asymptomatisk bakteriuri. Nytten er omstridt på grunn av svakt kunnskapsgrunnlag. Vi mener imidlertid at screeningen bør fortsette i form av en nasjonal...
Truls E. Bjerklund Johansen, Christian Berg
20.11.2008
I 1941 publiserte Charles Huggins oppsiktsvekkende resultater etter hormonbehandling av fremskreden prostatakreft med østrogen eller kirurgisk kastrasjon ( 1 ). Da han fikk nobelprisen i 1966, hadde...
Truls E. Bjerklund Johansen
20.11.2008
Det er ikke grunnlag for å anbefale populasjonsbasert screening for prostatakreft. Prostataspesifikt antigen (PSA) har for lav sensitivitet og spesifisitet som screeningtest. Det er ikke vist at...
Truls E. Bjerklund Johansen
15.01.2009
Moser, L Schostak, M Miller, K Controversies in the treatment of prostate cancer 130 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 126 ISBN 978-3-8055-8524-8 Boken er et referat fra et symposium holdt i...
Truls E. Bjerklund Johansen
26.02.2009
Fosså og medarbeidere redegjør for hvordan hormonbehandling av prostatakreft er ment å skulle praktiseres. Vi beskriver hvordan virkeligheten faktisk er. Økningen i omfang og de store fylkesvise...
Truls E. Bjerklund Johansen
23.01.2003
Med inkontinens forstås ufrivillig, påvisbar urinlekkasje som utgjør et sosialt eller hygienisk problem. Tilstanden er meget utbredt og affiserer ca. 20 – 40 % av voksne kvinner og 5 – 10 % av menn...
Truls E. Bjerklund Johansen
11.09.2003
Store ressurser brukes til utredning og behandling av urinveisinfeksjoner hos kvinner Anna-Karina Brandal beretter i dette nummer av Tidsskriftet om sin sykdom og sine møter med helsevesenet ( 1 )...
Truls E. Bjerklund Johansen
28.08.2003
Finasterid kan redusere prevalensen av prostatakreft, men anbefales likevel ikke som profylakse. Androgener er nødvendig for utvikling av prostatakreft. Finasterid hemmer 5alfa-reduktase som omdanner...
Truls E. Bjerklund Johansen
20.03.2003
Artikkelen var bestilt av redaktøren til spalten Legemidler i praksis og skulle inneholde en kortfattet omtale av medikamentell behandling. Den pretenderer ikke å gi en fullstendig oversikt over...
Truls E. Bjerklund Johansen
30.10.2002
Tabell 1 Viktige begreper ved symptomgivende prostataforstørrelse Benign prostatahyperplasi er en histologisk betegnelse som betyr at det finnes flere celler enn normalt innenfor et gitt område...
Truls E. Bjerklund Johansen
10.01.2002
I 1974 kom det en lov som gjør det straffbart å fjerne deler av øre og hale på hunder som merking for å vise rasetilhørighet (1). I 1995 fikk vi en lov som forbyr såkalt tradisjonell fjerning av...
Truls E. Bjerklund Johansen
20.10.2002
I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Christian Beisland, Per Christian Medby & Hans Olav Beisland resultatene av en retrospektiv studie av 368 pasienter med nyrecancer fra Oppland...
Truls E. Bjerklund Johansen
11.03.2014
Lundeby et al. give an account of the diagnostic work-up of a rare form of urinary tract infection in a woman in her 60s. She underwent several CT scans, cystography, retrograde pyelography,...
Truls E. Bjerklund Johansen
24.03.2015
Different specialists recommend different treatments. It is in the patient’s best interests for them to reach agreement About 60 % of 60-year-old men have prostate cancer. In Norway, about 4...
Truls E. Bjerklund Johansen
16.06.2005
Som følge av PSA-måling påvises stadig flere tilfeller av prostatakreft. De fleste av disse pasientene har sykdom som antas å være begrenset til prostata, de er dermed kandidater for helbredende,...
Truls E. Bjerklund Johansen
16.06.2005
Behandlingen av prostatakreft faller i to kategorier: radikal eller palliativ. Radikal behandling har helbredende siktemål. Palliativ behandling er symptomlindrende, men ikke helbredende. Viktigst er...
Truls E. Bjerklund Johansen
20.10.2005
Presisjonsnivået i en oversiktsartikkel bestemmes av originalarbeidene. Detaljomtaler må bli annerledes i Tidsskriftet enn i et urologisk spesialtidsskrift. Spalteplassen er begrenset og...
Truls E. Bjerklund Johansen
20.10.2005
Kryoterapi ble godkjent av amerikanske helsemyndigheter for primærbehandling av prostatakreft i 1999 og for behandling av residiv etter strålebehandling i 2000. Mer enn 300 spesialistmiljøer i Europa...
Truls E. Bjerklund Johansen
11.03.2014
Lundeby og medarbeidere redegjør for utredning av en sjelden form for urinveisinfeksjon hos en kvinne i 60-årene. Hun gjennomgikk flere CT-undersøkelser, cystografi, retrograd pyelografi, cystoskopi...
Truls E. Bjerklund Johansen
02.06.2015
Norske retningslinjer for behandling av prostatakreft avviker fra de grundige europeiske retningslinjene på flere områder. Dette er neppe til fordel for norske pasienter. Faglige retningslinjer skal...