Old Drupal 7 Site

Waleed Ghanima

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Waleed Ghanima

Eirik Tjønnfjord, Ragnar Bekkhus Moe, Waleed Ghanima, Saad Aballi
28.06.2021
We now have a good understanding of the acute complications of COVID-19, but we know less about possible long-term sequelae. The aim of this case report is to raise awareness of subacute thyroiditis...
Eirik Tjønnfjord, Ragnar Bekkhus Moe, Waleed Ghanima, Saad Aballi
28.06.2021
Vår kunnskap om akutte komplikasjoner ved covid-19 har etterhvert blitt god, men vi vet mindre om eventuelle følgetilstander. Med denne kasuistikken ønsker vi å gjøre oppmerksom på subakutt...
Siri Øverstad, Eirik Tjønnfjord, Magnus Kringstad Olsen, Jonas Bergan, Saad Aballi, Øystein Almås, Waleed Ghanima, Jetmund O. Ringstad
14.12.2020
The clinical picture associated with COVID-19 can vary from asymptomatic to acute respiratory distress syndrome (ARDS) and death ( 1 ). It is estimated that 15–40 % of patients hospitalised...
Siri Øverstad, Eirik Tjønnfjord, Magnus Kringstad Olsen, Jonas Bergan, Saad Aballi, Øystein Almås, Waleed Ghanima, Jetmund O. Ringstad
14.12.2020
Sykdomsbildet ved covid-19 kan variere fra asymptomatisk forløp til akutt lungesviktsyndrom (ARDS, acute respiratory distress syndrome ) og død ( 1 ). Det er estimert at 15–40 % av sykehusinnlagte...
Eirik Tjønnfjord, Siri Øverstad, Saad Aballi, Waleed Ghanima
15.09.2020
Vi mistenker at mange utvikler tromboembolisme ved covid-19-infeksjon. Profylakse bør vurderes også til ikke-innlagte pasienter. Koagulasjonsforstyrrelser og tromboembolisme ved covid-19 ser ut til å...
Marita Knudsen Pope, Waleed Ghanima, Dan Atar
24.06.2020
Intensification of antithrombotic therapy can reduce morbidity and mortality in patients with established atherosclerosis. The treatment strategy ought to be incorporated into Norwegian guidelines...
Marita Knudsen Pope, Waleed Ghanima, Dan Atar
24.06.2020
Intensivering av antitrombotisk behandling kan redusere morbiditet og mortalitet hos pasienter med etablert aterosklerotisk sykdom. Behandlingsstrategien bør inkorporeres i norske retningslinjer...
Andreas Wahl Blomkvist, Pia Zadig, Stian Christoffersen, Sophia Kaushal, Eirik Nordengen, Inthujan Shanmugarajah, Waleed Ghanima
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1768–7. I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1769 skal teksten i figur 1 være: Artikler inkludert i kunnskapsgrunnlaget (n = 12) og Ekskludert ut fra innholdet i teksten...
Andreas Wahl Blomkvist, Pia Zadig, Stian Christoffersen, Sophia Kaushal, Eirik Nordengen, Inthujan Shanmugarajah, Waleed Ghanima
09.12.2019
Venøs trombose er en klinisk heterogen tilstand som omfatter både dyp venetrombose og lungeembolisme. En europeisk epidemiologisk modell beregnet en årlig insidens per 100 000 på 148 for dyp...
Waleed Ghanima
21.08.2018
Adverse reaction reports to regional medicines information and pharmacovigilance centres show that severe haemorrhages are the most dangerous adverse reactions to direct-acting oral anticoagulants...
Waleed Ghanima
21.08.2018
Alvorlige blødninger er de farligste bivirkningene ved bruk av direktevirkende perorale antikoagulantia. Dette viser bivirkningsmeldinger til regionale legemiddelinformasjonssentre. Siden...
Ole-Christian Walter Rutherford, Marton Skog Steinberger König, Klaus Risnes, Nezar Raouf, Dan Atar, Waleed Ghanima
17.04.2018
Vi takker Dyrkorn og kolleger for deres kommentar til vår artikkel. I nybrottslandet vi befinner oss, med direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK) som foretrukne antikoagulanter er...
Ole-Christian Walter Rutherford, Marton Skog Steinberger König, Klaus Risnes, Nezar Raouf, Dan Atar, Waleed Ghanima
05.02.2018
Direktevirkende perorale antikoagulantia brukes nå av flere pasienter enn vitamin K-antagonister i Norge. Likevel er det fremdeles usikkerhet forbundet med håndtering av alvorlige blødninger hos...
Siri Nordtveit, Tøri Vigeland Lerum, Waleed Ghanima, Sigbjørn Berentsen
22.01.2018
Infeksjon med samtidig anemi er en vanlig problemstilling. Vi presenterer her en pasienthistorie der anemien viste seg å være en sjelden komplikasjon til en vanlig tilstand. Dette fikk vesentlig...
Anders Erik Astrup Dahm, Waleed Ghanima
02.02.2017
Det er ikke kontraindisert å gi de nye direktevirkende antikoagulasjonsmidlene til pasienter med kreft, men det anbefales ikke – på grunn av manglende dokumentasjon. Er det likevel forsvarlig å gi...
Henriette Johansen, Ole-Christian Walter Rutherford, Anne Hege Aamodt, David Russell, Dan Atar, Waleed Ghanima
11.10.2016
The use of new, direct anticoagulants is increasing. Data from both controlled trials and clinical practice have shown that these drugs are as efficacious and safe as warfarin for deep vein...
Henriette Johansen, Ole-Christian Walter Rutherford, Anne Hege Aamodt, David Russell, Dan Atar, Waleed Ghanima
11.10.2016
De nye direkte antikoagulasjonsmidlene brukes i økende grad. Data fra både kontrollerte studier og klinisk praksis har vist at disse medikamentene er like effektive og trygge som warfarin ved blant...
Waleed Ghanima, Helge Skulstad*, Kjeld Falk, Jetmund Ringstad
20.06.2000
Trombolytisk behandling har fått en sentral rolle i behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt. Den betydelige mortalitetsreduserende effekt av denne enkle behandlingen holder seg i minst ti år (1,...
Waleed Ghanima, Håvar Knutsen, Jan Delabie, Øystein Bruserud
01.10.2013
Primær myelofibrose er en malign myeloproliferativ sykdom som kan vise seg med anemi, slapphet og magesmerter eller med konstitusjonelle symptomer som feber, svette, og vekttap. Sykdommen...
Waleed Ghanima, Dan Atar, Per Morten Sandset
01.10.2013
Anticoagulation treatment is necessary for preventing and treating a number of thromboembolic conditions. It is well known that warfarin treatment provides effective protection against thrombosis,...