Old Drupal 7 Site

Jostein Grytten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jostein Grytten

Anne Eskild, Irene Skau, Camilla Haavaldsen, Jostein Grytten
28.06.2021
Den perinatale dødeligheten i Norge har falt dramatisk siden 1970-årene. Innføringen av diagnostisk teknologi i svangerskapsomsorgen forklarer en stor del av nedgangen. Årsakssammenhengene kan...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
05.02.2004
Etter at fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 har det vært motstridende tilbakemeldinger om hvordan reformen har påvirket fastlegenes arbeidssituasjon. I noen sammenhenger blir det hevdet at...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
05.02.2004
Bedre tilgjengelighet til allmennlegen var en av de viktigste begrunnelsene for fastlegereformen. I debatten rundt tilgjengelighet har størrelsen på fastlegenes liste stått sentralt. Så langt finnes...
Jostein Grytten, Irene Skau, Fredrik Carlsen
04.03.2004
Fastlegereformen ble innført 1. juni 2001. Det overordnede formålet med reformen er å forbedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ( 1 ). Pasientene skal få bedre tilgjengelighet og økt trygghet, i...
Jostein Grytten, Irene Skau
10.06.2002
Folketrygden er en viktig finansieringskilde for allmennlegetjenesten i Norge. I 2000 var folketrygdens samlede utbetalinger til allmennlegetjenesten ca. 1,5 milliarder kroner (1). Frem til...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
30.10.2000
Vi vet lite om hva som påvirker norske allmennlegers valg av arbeidssted eller kontraktstype. Det meste av den internasjonale forskningen om dette bygger på klassiske markedsmodeller. I den såkalte...
Fredrik Carlsen, Jostein Grytten, Irene Skau
11.08.2005
Med sykehusreformen av 1.1. 2002 er sykehusene overført fra fylkeskommunene til staten. Fem regionale helseforetak eid av staten har ansvaret for å organisere og finansiere spesialisthelsetjenestene...
Jostein Grytten, Irene Skau, Olaf G. Aasland
30.06.2005
1.6. 2001 ble fastlegereformen innført i allmennlegetjenesten i Norge. Forut for reformen ble en forsøksordning med fastlege utprøvd i fire kommuner. Denne forsøksordningen ble evaluert av Sosial- og...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen
19.05.2005
Det er en voksende internasjonal faglitteratur om etablering av gruppepraksiser ( 1  –  3 ). Mye av denne litteraturen er knyttet opp mot de store helsereformer i for eksempel Storbritannia og USA,...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen
20.10.2005
Folketrygden er en viktig finansieringskilde for allmennlegetjenesten i Norge. I 2003 var folketrygdens samlede utbetalinger til allmennlegetjenesten ca. 2,5 milliarder kroner ( 1 ). Frem til...
Anne Eskild, Jostein Grytten
06.08.2013
De sosiale forskjellene i barnedødelighet er minst i ukene rundt termindato og i barnets første leveuke. Dette er den perioden da mor og barn har mest kontakt med helsevesenet. Illustrasjonsfoto...