Old Drupal 7 Site

Harald Moi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Moi

Usha Hartgill, Karianne Nodenes, Harald Moi
28.06.2021
Antibiotikaresistent Mycoplasma genitalium har blitt en trussel. Testing og behandling for denne bakterien anbefales nå kun for pasienter med symptomer. Mycoplasma genitalium er en seksuelt...
Rolf Kirschner, Anne-Lise Helgesen, Harald Moi
28.06.2021
Nyheten har nådd oss at Karin Edgardh, MD, ph.d., BA, har gått bort etter et kort sykeleie 75 år gammel. Karin levde et mangefasettert liv, med studier i humaniora og kunst bå...
Ole-Erik Iversen, Harald Moi
22.05.2020
For hvert år som går, fratar vi 30 000 gutter og menn muligheten til å få effektiv profylakse mot kreft. I Norge har vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) blitt tilbudt 11–12 år gamle...
Harald Moi
21.08.2017
Condylomata acuminata, kjønnsvorter, er en plagsom og ofte langvarig infeksjon som i høy grad påvirker livskvaliteten til de 10 % av seksuelt aktive som rammes. Den er dessuten kostbar for...
Harald Moi
23.05.2017
Folkehelseinstituttet har nylig besluttet å vaksinere unge jenter med en annen vaksinetype mot humant papillomvirus enn den som til nå er brukt. Beslutningen er lite gjennomtenkt og vil gi norske...
Elise J.N. Jernberg, Harald Moi
06.09.2007
Screening, smitteoppsporing og enkel antibiotikabehandling har nesten utryddet endemisk gonoré i Norge – antallet har gått fra 15 000 tilfeller i 1975 til 236 i 2006 ( 1 ). Blant seksuelt overførte...
Harald Moi
23.08.2007
Genital chlamydiainfeksjon er utbredt blant tenåringer og unge voksne. Siden 1998 har insidensen økt hvert år og var i 2005 oppe i nesten 20 000 registrerte tilfeller ( 1 ). På grunn av alvorlige...
Harald Moi, Nils Reinton, Amir Moghaddam
04.12.2008
Urethritt skyldes hovedsaklig smitte overført ved seksuell omgang. Diagnosen blir fastslått ved å påvise et økt antall av polymorfnukleære leukocytter (PMNL) i celleprøver fra urethra. Infeksjon med...
Harald Moi
16.04.2009
Leder av Norsk senter for menneskerettigheter, Njål Høstmælingen, er av en kollega blitt oppfordret til å se på innføringen av HPV-vaksine i Norge, og vakre er ikke hans betraktninger i Tidsskriftet...
Åse Haugstvedt, Harald Moi
11.03.2014
Vi er helt enige med Myren & Melby om at alle leger (ikke bare fastleger) synes å ha behov for økt kunnskap om menn som har sex med menn og seksuell helse/smitterisiko. Mange av våre pasienter på...
Nils Reinton, Harald Moi, Johan Bjerner, Amir Moghaddam
25.02.2010
Genital Chlamydia trachomatis-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen i Skandinavia. Ubehandlet kan infeksjonen føre til bekkeninfeksjon med økt risiko for kroniske...
Harald Moi
01.07.2011
Hvert år tas en kvart million chlamydiaprøver i Norge. Det finnes mange måter å ta prøvene på. Hvilken skal man velge? I 2010 ble det tatt 246 268 chlamydiaprøver i Norge, hvorav 22 527 (9,1 %) var...
Harald Moi
06.05.2011
I Tidsskriftet nr. 5/2011 omtalte Ghaderi og medarbeidere manglende reseptuttak etter positiv chlamydiaprøve i Sør-Trøndelag i perioden 2004 – 06 ( 1 ). Av dem med positiv prøve hentet 87 % (1 681/1...
Harald Moi, Didrik F. Vestrheim, Anne Olaug Olsen
08.04.2011
Azitromycin i engangsdose er en vanlig, enkel og effektiv behandling av ukomplisert genital chlamydiainfeksjon, men fører til utvikling av resistente bakterier. Norske anbefalinger bør endres. Både...
Harald Moi
07.02.2012
I Tidsskriftet nr. 23/2011 kommenterer Svein Arne Nordbø min anbefaling om vaginalpinne som beste prøvemateriale for kvinner ( 1 ). Han viser til at han har høyere prevalens av Chlamydia i urinprøver...
Harald Moi
17.04.2012
K er som regel å foretrekke fremfor ch i norsk ortografi, og «hjelpebokstaver» trengs ikke. Klamydiabakterien inne i en celle. Foto Science Photo Library/Scanpix Tidsskriftet oppmuntrer til å bruke...
Harald Moi
11.06.2013
På verdensbasis er det nå flere tilfeller av gonoré enn av klamydia. I nye europeiske retningslinjer for behandling av gonoré anbefales en kombinasjon av ceftriakson intramuskulært og azitromycin...
Åse Haugstvedt, Harald Moi
14.01.2014
Hos menn kan symptomer fra urethra kreve mer enn behandling med antibiotika. Slike symptomer bør alltid føre til spørsmål om seksuell praksis og eventuell videre utredning for seksuelt overførbare...
Åse Haugstvedt, Harald Moi
11.03.2014
I Tidsskriftet nr. 1/2014 mener Mette Brekke i en kommentar ( 1 ) til vår kasuistikk ( 2 ) at denne var i sjangeren udugelig fastlege versus superspesialist. Poenget med artikkelen var imidlertid...
Kjetil K. Melby, Anne O. Olsen, Lumnije Dedi, Peter Gaustad, Gaute Syversen, Harald Moi
11.03.2014
Utbredt bruk og feilbruk av antibiotika fører til økning av resistente bakteriestammer. Gonokokken har vist seg kapabel til en rask resistensutvikling, og det er grunn til å frykte at vi vil mangle...