Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Debattartikkel

Her publiseres meningsytringer om aktuelle kliniske, vitenskapelige og helsepolitiske emner. Debattartikler skal kunne leses uavhengig av tidligere publiserte artikler i Tidsskriftet.

Innlegg i løpende debatt kan sendes inn enten som debattartikkel eller kommentar (se forfatterveiledning for kommentarer her). Vi gjør en redaksjonell vurdering av alle innlegg, og vil av og til foreslå en omklassifisering.

Innlegg som kommenterer vitenskapelige artikler publisert i Tidsskriftet skal alltid sendes inn som kommentar. Kommentaren kobles da til artikkelen og indekseres sammen med den i medisinske databaser. Dette er viktig for at leseren raskt kan få et overblikk over innspill til vitenskapelige artikler.

Slik bygger du opp artikkelen

Artikkelens lengde bør ikke overstige 800 ord, inkludert tittel, en innledende ingress på én til to setninger, referanser og eventuelle figur-/tabelltekster. Bruk gjerne 1-2 mellomtitler.

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: