Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Personlige opplevelser

Denne artikkeltypen er åpen for pasienter, pårørende, leger og annet helsepersonell.

Enhver sterk og personlig opplevelse med relasjon til helse og helsevesenet kan formidles. Av og til kan det være nødvendig eller ønskelig å anonymisere tid og sted for opplevelsene.

En tekst i denne sjangeren er som best når den både er nær og til ettertanke. Den er til for leger, som er Tidsskriftets primære målgruppe. Historien er viktigere enn avsenderen. Teksten skal være lettbent og passe kort.

Slik bygger du opp artikkelen

  • Artiklene skal vanligvis ikke overskride 800 ord, inkludert tittel, ingress og referanser.
  • Du kan gjerne sende inn forslag til illustrasjon.

Vi hjelper deg med

  • språklig bearbeiding
  • rentegning av figurer
  • redigering og klargjøring av bilder

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: