Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Essay

Essay er gode tekster med utgangspunkt i et faglig, historisk eller litterært tema.

Essayet er vanskeligere å definere enn våre andre sjangere. Ordet «essay» er utledet av det franske ordet «essayer», som betyr «å forsøke». Essayet kan godt ta utgangspunkt i et medisinsk faglig tema, men skal være mindre konkluderende – og mer spørrende – enn for eksempel en kronikk. Nyere sakprosa, gjerne internasjonal, kan være et godt utgangspunkt for et essay. Sjangeren gir også rom for en mer personlig stemme. Teksten er det bærende elementet i et essay, men den bør ledsages av illustrasjoner – gjerne fotografier. Last gjerne opp bildeforslag allerede ved innsendelse. Vi hjelper også gjerne til med å finne illustrasjoner.

Slik bygger du opp artikkelen

Innled med en åpen og gjerne litt spørrende ingress på maksimalt 60 ord. Du står fritt i utformingen av løpende tekst. Det er ingen fast struktur i essayet, men for å øke lesbarheten bør du bruke noen mellomtitler.

Litteraturlisten settes opp i henhold til Tidsskriftets praksis.

Totalt kan teksten bestå av inntil 2 500 ord inkludert tittel, ingress, referanser og figur-/tabelltekster. Bruken av referanser bør begrenset til maksimalt 15.

Vi hjelper deg med:

  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler: