Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold er fritt tilgjengelig fra nettsiden tidsskriftet.no. Dersom ikke annet er angitt på artikkelen, har Tidsskriftet kopirettigheter på alt innhold.

Alle vitenskapelige artikler innsendt etter 1.1.2020 gjelder vil bli publisert under Creative Commons-lisensen CC BY-ND 4.0. Artikler dette gjelder vil være merket med dette lisensvalget. CC BY-ND 4.0 innebærer at forfatterne innehar kopirettighetene, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

Vilkårene for en slik bruk er at man krediterer forfatterne og kilde og lenker til Creative Commons-lisensen. Dersom man bygger om, bearbeider eller legger til noe i artikkelen, kan den endrede artikkelen ikke distribueres. Bilder, illustrasjoner og andre elementer er i utgangspunktet også omfattet av CC-lisensen dersom ikke annet er angitt i bildeteksten. Dersom elementer er rettighetsbelagt, må man kontakte rettighetshaver for gjenbruk. Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse.