Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Interessekonflikter

I tråd med internasjonal praksis i medisinsk vitenskapelige tidsskrifter ber vi alle manusforfattere om å fylle ut et standard skjema om interessekonflikter.

Når manuset er innsendt vil du motta en e-post med instrukser om hvordan interessekonfliktskjema skal sendes inn. Manuset vil ikke bli ferdigbehandlet før alle skjemaene er mottatt. Det er derfor viktig at alle forfatterne fyller ut skjema så snart som mulig.

Dersom du eller prosjektet har mottatt støtte fra et farmasøytisk firma, vennligst angi hvilke medikamenter firmaet produserer som er relevant for innholdet i manuskriptet.