Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Manuskripter fra interne forfattere

Tidsskriftet tar ekstra forholdsregler ved vurdering av manus skrevet av interne forfattere.

Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger (1-4).

En intern forfatter vil som regel være en ansatt i redaksjonen, men kan i noen tilfeller også være andre personer som står tett på redaksjonen.

Formålet er at manus fra interne forfattere får samme behandling som alle andre manus som sendes inn til Tidsskriftet.

Ordningen innebærer at interne forfattere ikke er involvert i behandlingen av det aktuelle manuset. I det elektroniske manussystemet har ansatte kun forfattertilgang til egne manus. Videre innebærer ordningen at redaktører som føler seg for tett på den interne forfatteren, avstår fra å delta i behandlingen av manus. For vitenskapelige artikler legges det ekstra stor vekt på at det bør være minst to grundige fagvurderinger.  

Litteratur

  1. ICMJE. http://icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-responsibilities—conflicts-of-interest.html
  2. COPE. https://publicationethics.org/files/A_Short_Guide_to_Ethical_Editing.pdf
  3. WAME. http://wame.org/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical-journals
  4. CSE. https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/2-1-editor-roles-and-responsibilities/#216