Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Kommentarer til artikler

Kommentarer til artikler publisert i Tidsskriftet sendes inn via og publiseres fortløpende på Tidsskriftets nettside. Tidsskriftets primære debattarena er på nett. Enkelte innlegg velges ut og publiseres i papirutgaven.

Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen. Publisering på nett skjer fortløpende, og på grunn av stort volum orienterer vi ikke forfatteren om publisering. Vi tar kontakt dersom vi har spørsmål til kommentaren eller om vi av ulike årsaker takker nei til kommentaren.

Slik bygger du opp kommentaren

Kommentaren kan være på maksimalt 3200 tegn inkludert mellomrom (ca 450 ord) og maksimalt fem referanser. Referansene settes opp i innlegget under tittelen «Litteratur» og må føres i henhold til vår mal. Merk at du ikke vil kunne laste opp artikkelen dersom du overskrider ordgrensen.

Slik legger du inn kommentaren

 • Gå til artikkelen du ønsker å kommentere. Velg «Kommentarer» og deretter «Kommenter artikkel» nederst i artikkelen.

 • Sammen med kommentaren legger du inn navn, e-postadresse, arbeidssted (skriv «ikke aktuelt» om du ikke ønsker å oppgi arbeidssted), eventuelle medforfattere og interessekonflikter. Det er viktig at du legger inn en e-postadresse du sjekker jevnlig, da vi må kunne komme i kontakt med deg dersom det er spørsmål til kommentaren.

 • Før du sender inn kommentaren må du krysse av for at du aksepterer Tidsskriftets retningslinjer for Kommentarer til artikler.

  • Kommentarer publiseres under fullt navn. Du står selv juridisk ansvarlig for innholdet i kommentaren. Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettsregler og kan ikke kopiere tekst som er publisert i andre medier. Siterer du andre, oppgi referanse.

  • Innlegget må kommentere det faglige eller meningsbærende innholdet i artikkelen. Det må fremgå i teksten hva som er dine egne meninger og hvordan du eventuelt kan dokumentere andre påstander i innlegget.

  • Behandle andre deltakere i debatten med respekt.

  • Vær særlig varsom om du kommenterer pasienthistorier av hensyn til pasienten og pårørende.

  • Ved deling av kasuistikker gjelder samme regler for anonymisering og samtykke som for øvrige artikler i Tidsskriftet. Vi er generelt tilbakeholdne med å publisere pasienthistorier i kommentarer, også når det er pasienten selv som skriver.

  • Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre språklige endringer i kommentaren uten at forfatteren orienteres om dette.

  • Når kommentaren er publisert, har du ikke mulighet til å redigere eller slette den. Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen før publisering.

  • Kommentarfeltet er åpent i 12 måneder etter publisering av moderartikkelen.

  • Alle innlegg som velges ut til papirversjonen vil bli indeksert i medisinske databaser og koblet til artikkelen som kommenteres.

Vi hjelper deg med:

Språklig bearbeiding