Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Medisin og kunst

Kunst kan være en kilde til innsikt og utvikling - for leger og pasienter.

I artikkeltypen Medisin og kunst publiseres artikler med tilknytning til alle former for kunst. Bidragene kan være medisinsk relevante kommentarer til et kunstverk i form av bilde, skulptur, video, musikk, litteratur o.a.

Slik bygger du opp artikkelen

  • Artiklene kan ha ulik lengde, men bør som en hovedregel ikke overstige 3 000 ord, inkludert tittel, ingress, referanser og figur-/bildetekster. 
  • Kunstverket og teksten må fremstå som en meningsbærende enhet, slik at forhåndskunnskap om verket ikke er påkrevd for å ha utbytte av artikkelen.

Dette hjelper vi deg med

  • Språklig bearbeiding
  • Rentegning av figurer
  • Redigering og klargjøring av bilder og video

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: