Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Internasjonale retningslinjer

Tidsskriftet følger internasjonale publiseringsetiske retningslinjer for vitenskapelige tidsskrifter, nærmere bestemt retningslinjene fra The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, Vancouver-gruppen) og The Committee on Publication Ethics (COPE).

Disse retningslinjene regulerer en rekke forhold, bl.a. hva slags forskning som kan publiseres, hvem som kan og må stå som forfatter av en artikkel, hva som regnes som interessekonflikter, hvordan artikler bør kvalitetssikres og hvordan feil skal rettes opp. Vancouver-reglene sier f.eks. at det skal svært mye til for å fjerne en artikkel fra Internett.

Les også:

Redaksjonelle valg og publikasjoners profil. Leder i nr. 7/2008