Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Følgebrev

Når du sender inn et manuskript, er det visse opplysninger som du må ha med. Noen av disse opplysningene skriver du på den første siden i manuskriptet, mens andre ting tar du med i et eget følgebrev.

Manuskriptets første side må inneholde

 • Manuskriptets tittel
 • Forfatternes navn,arbeidssted og adresse i riktig forfatterrekkefølge
 • Kontaktforfatterens navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Minibiografi på hver av forfatterne som inneholder stilling, arbeidssted og eventuelle titler og annen erfaring som er relevant for det aktuelle manuskriptet.
   
 • Se eksempel på minibiografi:

  Ola Normann
  e
  r spesialist/lege  i ____og overlege ved _____.

  Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir _____ interessekonflikter.

Følgebrevet kan inneholde

Følgebrevet kan lastes opp som en Word-fil eller skrives rett inn i en tekstboks i systemet