Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

I tidligere tider

Her publiserer vi interessante tekster om medisinhistoriske emner. Artiklene plasseres i Tidsskriftets magasindel og fagvurderes ikke.

Slik bygger du opp manuskriptet

Stil og lengde kan variere betydelig. Alle artikler skal starte med en kort ingress på to–tre setninger, maksimalt 60 ord. Teksten kan bestå av inntil 2 000 ord inkludert tittel, ingress, referanser og figur-/tabelltekster. Husk at kortere artikler ofte blir lest mye mer enn lange! Artiklene bør ha noen mellomtitler for å bryte opp teksten. Det er en fordel om artiklene er illustrert. Legg gjerne mye arbeid i å finne gode illustrasjoner eller utkast til illustrasjoner (OBS: husk å sjekke opphavsrettigheter). Bildefiler må være høyoppløste.

Vi hjelper deg med:

– redaksjonell vurdering
– å vurdere og å finne frem til illustrasjoner
– språklig bearbeiding
– formatering av referansene

Studer gode eksempler: