Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Registrering av kliniske studier

Tidsskriftet krever registrering av kliniske studier i et offentlig tilgjengelig register.

I likhet med en rekke andre medisinskvitenskapelige tidsskrifter verden over krever Tidsskriftet at forskere registrerer sine kliniske studier i et offentlig tilgjengelig register.

Tidsskriftet følger Vancouver-gruppens anbefalinger både hva gjelder hvilke studier som må registreres og hvilke registre som kan benyttes. Merk at alle prospektive studier som innebærer en helserelatert intervensjon, med eller uten samtidig sammenlikning eller kontrollgrupper, må registreres. En helserelatert intervensjon defineres bredt, alt fra et legemiddel og et kirurgisk inngrep, til kvalitetsforbedrende tiltak og endring i hvordan en helsetjeneste organiseres.

Artikler i Tidsskriftet om dette temaet: