Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Retningslinjer for fagvurderere

Hensikten med ekstern fagvurdering er å kvalitetssikre innsendte manuskripter og vurdere deres aktualitet og relevans for leserne.

Som fagvurderer kan du trekkes inn på ulike stadier i den redaksjonelle prosessen. Ofte benyttes to fagvurderere for hvert manuskript, men mange ganger flere. Fagvurdererne velges ofte blant Tidsskriftets faglige medarbeidere, men også andre relevante fagpersoner benyttes. Av og til er det behov for ekstra metodevurderer eller statistiker.

Hva som er en god fagvurdering, drøftes på årlige seminarer og i dialog mellom faglige medarbeidere og redaksjonen. Våre råd kan oppsummeres slik:

  • Gjør deg kjent med Tidsskriftets veiledning for forfattere. Du finner beskrivelse av de ulike artikkeltypene i menyen til venstre. Nederst på denne siden finner du informasjon om bl.a. redaksjonell linje og publiseringsetikk. Har du lite erfaring med fagvurdering, søk råd hos redaktøren eller i bøker om fagvurdering og om kritisk lesing av litteratur.
  • Vær ærlig, høflig og konstruktiv. Begrunn kritikken og rådene, gjerne med litteraturhenvisninger.
  • Ordne vurderingen punktvis: i generelle råd, som gjelder manuskriptets overordnede innhold, og i spesielle råd, som gjelder konkrete punkter eller formuleringer.
  • Gi gjerne råd, men overlat avgjørelsen om publisering til redaktøren. Det betyr at dine råd ikke nødvendigvis blir tatt hensyn til, noen ganger blir de ikke engang sendt videre til forfatteren. Redaksjonen kan vurdere noen forhold annerledes enn deg. De medisinske redaktørene er ikke utelukkende budbringere mellom fagvurderere og forfatter – de foretar en selvstendig redaksjonell og faglig vurdering, der ulike kommentarer knyttes sammen, kriterier veies opp mot hverandre og manuskriptets videre skjebne avgjøres.
  • Si nei takk til oppdraget dersom du har egeninteresser som kan påvirke vurderingen, for eksempel et nært kollegialt forhold eller vennskap (eller fiendskap!) til forfatterne eller økonomiske interesser i manuskriptets tema.
  • Bevar konfidensialiteten – ikke diskuter manuskriptet med andre, og bruk ikke innholdet i din egen forskning. Vil du snakke direkte med forfatterne om manuskriptet, kan det bare skje etter avtale med redaktøren.
  • Hold tidsfristen. Forfatterne venter utålmodig på nyheter om sitt manuskript.

Publons

Som fagvurderer for Tidsskriftet kan du bruke Publons, et system som lar deg registrere og vise frem fagvurderinger du gjør for vitenskapelige tidsskrifter. Når du leverer en fagvurdering for Tidsskriftet, vil du i ScholarOne Manuscripts kunne legge inn eller registrere en Publons-profil. Les mer om Publons på deres hjemmeside

Litteratur: